Regulamin

REGULAMIN

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hurtownię Książek „Power” Włodzimierz Kalbarczyk z siedzibą w Bydgoszczy 85-738 przy ulicy Szajnochy 14 A, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 27028, NIP: 8791577526
REGON: 870411666 (dalej zwaną Hurtownią) oraz Księgarnię „Power” z siedzibą w Bydgoszczy 85-070 przy ulicy Marszałka Focha 10 (filią, dalej zwaną Księgarnią).
 

§2

Za towary uważamy książki, podręczniki, multimedia, książki audio, puzzle, gry, filmy oraz literaturę obcojęzyczną, które realizowane są drogą tradycyjną:  pocztą, kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie firmy.

§3

Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.ksiegarniapower.pl, składa zamówienie przez stronę. Oferta Hurtowni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§4

Księgarnia „Power” dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§5

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie towaru. Konsument zobowiązany jest zwrócić Księgarni wszystko co otrzymał. Konsument zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Klient ponosi koszty zwrotu towaru w wysokości tej samej co przy zakupie lub dokonuje zwrotu towaru we własnym zakresie. Zwrot wartości kupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi niezwłocznie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest powiadomić Księgarnie o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu.
Księgarnia ma prawo odstąpić od umowy z winy Klienta, w sytuacji gdy Klient poda nieprawdziwe dane podczas zarejestrowania i zalogowania się w serwisie.

§6

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie.

§7

Termin realizacji zamówienia składa się z czasu realizacji zamówienia przez Hurtownię i czasu dostawy przez firmy kurierskie. Całkowity czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni od daty nadania.
Księgarnia oferuje dwie formy płatności:

a) gotówka przy odbiorze
b) przelew

Nr rachunku bankowego

 41 1160 2202 0000 0000 6087 5423

Bank Millennium S.A.

§8

Każdy Klient otrzymuje od Księgarni na dowód zakupu paragon. Na życzenie klienta Księgarnia może wystawić fakturę VAT bądź rachunek imienny.

§9

Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną: Dział zamówień internetowych 697 180 069. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§10

wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

§11

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§12

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego do chwili złożenia zamówienia. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych ksiegarniapower.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§13

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej: nazwę, imię i nazwisko oraz adres Klienta, dokument potwierdzający nabycie towaru  (faktura, paragon lub potwierdzenie zrealizowania zamówienia), określenie rodzaju roszczenia. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od pełnego złożenia zgłoszenia reklamacji. Klient jest informowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

§14

Wszystkie uwagi, wnioski i skargi prosimy kierować do:

Księgarnia „POWER”

ul.Marszałka Focha 10 85-070 Bydgoszcz
tel. 697 180 069
sklep@ksiegarniapower.pl


Zadaj pytanie
KSIĘGARNIA POWER
Zadaj pytanie

Imię:

E-mail:

Treść:

Przepisz tekst: