Systemy gaśnicze wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii

2019-07-16

Mgła powstaje w wyniku emisji wody gaśniczej przez specjalne urządzenia rozmieszczone równomiernie na obszarze przez nie chronionym. Technologia mgły wodnej wykorzystuje fizyczne właściwości wody jako środka gaśniczego znacznie skuteczniej niż klasyczne wodne systemy przeciwpożarowe. W tym wpisie omawiam systemy gaszenia gazem (SUG). Systemy gaśnicze http://dekk.pl/serwis-i-konserwacja.html wykorzystujące niskociśnieniową mgłę wodną FOG zostały zainstalowane w kilkudziesięciu obiektach na terenie Polski i w ciągu kilkunastu lat nie odnotowano poważniejszych awarii. Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w gaśnicach jest mgła wodna. Kiedy mgła wodna opada na teren objęty zagrożeniem, odcina dopływ tlenu do ogniska pożaru, czego skutkiem jest jego stłumienie, czyli – dosłownie – zażegnanie niebezpieczeństwa. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych sterowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej pozwala zdecydowanie podnieść poziom zabezpieczenia przed pożarami. Naszą specjalizacją są stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane wszędzie tam gdzie inne środki gaśnicze (woda, proszki) są nieefektywne lub niebezpieczne dla chronionego mienia oraz ludzi. Systemy odpylania, których celem jest bezpieczne usunięcie pyłów wybuchowych. Opracowano również nowe dysze i niskociśnieniowe głowice mgłowe, które pozwalają w pełni zastąpić dotychczas stosowane inne systemy gaśnicze. Takich, którymi doprowadzane są dwa środki gaśnicze – woda i gaz (azot lub argon). Wykonujemy stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, gaszenie gazem oraz mgłą wodną. Wysokociśnieniowa mgła wodna była pierwotnie stosowana do zabezpieczenia statków morskich i stopniowo wprowadzana do zabezpieczeń obiektów lądowych. Niskociśnieniowa mgła wodna często jest uważana za mniej skuteczną w gaszeniu pożarów niż mgła wysokociśnieniowa. Przy ewakuacji pasażerów z samolotów mgła wodna tworzy kurtynę zabezpieczającą, oddzielająca ludzi od miejsca pożaru. Elementem detekcyjnym oraz sterującym stałe urządzenie gaśnicze jest centrala automatycznego gaszenia, pełniąca również rolę systemu alarmu pożaru (SAP). Stałe tryskaczowe urządzenie gaśnicze (SHZ) jest urządzeniem automatycznym, aktywowanym przez temperaturę. Służą temu zaawansowane technicznie systemy przeciwpożarowe typu mgła wodna. Wśród nich można wyróżnić: instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, mgła wodna. Mgła wodna doskonale nadaje się również do zabezpieczenia galerii muzealnych i innych muzealiów. Stałe urządzenia gaśnicze na mgłę wodną XFLOW, warto wykorzystywać przede wszystkim w obiektach wielkopowierzchniowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych, handlowych, czy biurowych. Natomiast gazowe systemy gaśnicze są stosowane wtedy kiedy nie jest wskazane użycie wody do gaszenia pożaru. Często szkody spowodowane przez środki gaśnicze są dużo większe niż szkody wyrządzone przez sam pożar. W Polsce została opracowana technika gaszenia mgłą wodną pod niskim ciśnieniem, która, mając możliwości gaśnicze podobne jak wysokociśnieniowa mgławodna, jest od niej znacznie tańsza.